Brug af cookies på Rejsekort.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Når du fortsætter med at bruge rejsekort.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.

Generelt

Generelt

 • De nye EU-regler for databeskyttelse, som anvendes fra 25. maj 2018, har introduceret en ret til dataportabilitet, dvs. en ret til at få sine data eksporteret og flyttet til en anden dataansvarlig. Rejsekort A/S tilbyder derfor et udtræk af din rejsehistorik og økonomiske data i et maskinlæsbart format, for på den måde at sikre en nem og ubesværet overførsel af rejsekortdata.

  Frem til den 15. juni 2018 kan du bestille udtrækket ved at kontakte Rejsekort Kundecenter. Fra den 15. juni 2018 skal udtrækket bestilles via din egen side på Rejsekort Selvbetjening, under ”Mine oplysninger”.  

  Efter du har bestilt udtrækket sender vi dig en mail, når du kan hente dit dataudtræk. Mailen indeholder et link, hvor du skal hente dine data, ved hjælp af en sikkerhedskode, der sendes per. SMS.  

  Vær opmærksom på, at udtrækket er i maskinlæsbart format, og ikke læsevenlig form.  • Du kan få udbetalt en eventuel restsaldo i op til 12 måneder fra kortets udløbsdato jf. lov om betalinger § 96, stk. 2, også selvom dit rejsekort anonymt er spærret mere end 12 måneder før udløbsdato.

  Du kan få udbetalt saldoen både før og efter, kortet er udløbet. Udbetalingen kan ske kontant eller til NemKonto eller en anden bankkonto.

  Udbetaling af restsaldo kan ske ved kontakt med Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33. Ved kontakt med Rejsekort Kundecenter vil udbetaling altid ske til NemKonto eller anden bankkonto. Rejsekort skal fremsendes til Rejsekort Kundecenter.

  Ønsker du at få udbetalt beløbet kontant, kan du henvende dig på et af nedenstående salgssteder. Du skal være opmærksom på, at salgsstederne ikke nødvendigvis ligger inde med kontanter svarende til restsaldoen. Rejsekort skal medbringes til salgssted.

  FynBus:

  • FynBus, Dannebrogsgade 10, 5000 Odense C

  Sydtrafik:

  • Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen.

  NT:

  • NT Kundecenter, Aalborg busterminal, 9000 Aalborg
 • Vi har desværre oplevet, at rabattrinnet i enkelte tilfælde er rettet forkert, så du har betalt en for høj pris for dine rejser. Vi arbejder på at få løst problemet snarest muligt og beklager de gener, det medfører.

  Vi kompenserer dig for det, du eventuelt har fået for lidt i rabat, ved at overføre beløbet til dit rejsekort. Overførslen sker i løbet af den kommende måned.

   


 • Dit rabattrin er ikke blevet reguleret i forhold til  dine rejser siden maj måned. Det betyder, at du har rejst til for lav en pris. Fejlen er ved at blive rettet, og dit rabattrin vil derfor blive rettet til det korrekte, men lavere niveau.

  Du vil ikke blive opkrævet det, du har betalt for lidt for dine rejser.


 • På grund af en fejl er mængderabatten gennem en periode ikke blevet opgjort korrekt på rejser i Jylland og på Fyn. Det betyder, at dine rabattrin ikke har ændret sig, uanset hvor meget du har rejst.

  Har du fået for lidt i rabat, kompenserer vi dig ved at overføre det, du skulle have haft i rabat, til dit rejsekort. Beløbet overføres til dit rejsekort, når du rejser med det.

  Desuden retter vi dit rabattrin, så det igen afspejler dit rejsemønster. I første omgang nulstilles rabattrinnet, og prisen på dine rejser bliver derfor højere end forventet. Efterfølgende bliver rabattrinnet dog reguleret til det korrekte. Også her kompenserer vi dig for det, du eventuelt har fået for lidt i rabat, ved at overføre beløbet til dit rejsekort. • Med reformen Takst Vest, som trådte i kraft den 18. marts 2018, er det blevet nemmere at finde billigste kort eller billet til rejser med bus og tog i Jylland og på Fyn. Mange har i den forbindelse oplevet lavere priser på deres rejse, mens enkelte har oplevet en prisstigning.

  Folketinget har nu bevilget en pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i forbindelse med Takst Vest.

  Baggrund
  Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt. Det betyder, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere.

  Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 pct.

  Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere pendlere, der fik over 5 pct. stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar 2019. Der bliver ikke betalt bagud
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 pct. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 pct.
  • For at undgå at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik
  • Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022, eller indtil midlerne er opbrugt

  Du kan læse mere på dit trafikselskabs hjemmeside:

  NT – https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Om-NT/Nyheder---for-kunder/Folketinget-kompenserer-for-prisstigninger-efter-Takst-Vest
  Sydtrafik – https://www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/billetter-og-kort/pendlerkort/pendlerkompensation
  Midttrafik – https://www.midttrafik.dk/nyheder/folketingets-pendlerkompensation/
  DSB – https://www.dsb.dk/kampagner/pendlerkompensation/

 • Rejsekort fungerer ved, at du checker ind, når din rejse starter, igen når du skifter transportmiddel undervejs og checker ud, når rejsen slutter. Det gør du på kortlæsere på stationer og i busser.

  Læs om, hvordan du kan tage flere med på dit rejsekort her.

 • Der kan være to grunde til, at du bliver opkrævet en betaling via faktura:
  • Du har bestilt dit rejsekort på rejsekort.dk uden brug af et betalingskort. Fakturaen lyder på 100/150 kr., og dækker dels en saldo på 100 kr. til at rejse for, dels kortprisen på 0/50 kr.
  • Det betalingskort, du har knyttet til din tank-op-aftale, er enten spærret eller udløbet, og fordi pengene for dine tank-op ikke kan trækkes, får du en faktura i stedet. Når du betaler fakturaen, betaler du altså for en tank-op, der allerede er overført til dit rejsekort, og som du måske allerede har rejst for. Sådan knytter du et nyt betalingskort til din tank-op-aftale.

 • Når du køber et rejsekort på et betjent salgssted, skal du såfremt du har bopæl i Danmark:

  • Forevise gyldig ID med billede, som pas eller kørekort (gælder ikke ved køb af rejsekort anonymt).

  • Hvis du ikke kan forevise ID med billede, skal du forevise 2 typer gyldigt ID, fx sundhedskort, dåbsattest, årsopgørelse fra Skat, eller anden lignende dokumentation udstedt af offentlig dansk myndighed – eller forevise et gyldigt ID og foretage betaling med et betalingskort (med PIN kode) udstedt i dit navn.

  • Hvis du er pensionist under 65, skal du fremvise pensionsmeddelelse (max 1 år gammel) som dokumentation.

  • Hvis du ikke har dansk CPR, skal du forevise 2 typer gyldigt ID eller forevise 1 ID dokument og foretage betaling med et betalingskort (med PIN kode) udstedt i dit navn. Hvis ID ikke indeholder bopælsadresse, skal denne dokumenteres særskilt.

  Hvis du har bopæl uden for Danmark, skal du forevise 2 typer gyldigt ID udstedt af offentlige myndigheder eller 1 ID og foretage betaling med et betalingskort (med PIN) udstedt i dit navn. Hvis ID ikke indeholder bopælsadresse, skal denne dokumenteres særskilt.

   


 • Rejsekort.dk er udviklet til at overholde gældende web-standarder. Hjemmesiden vises bedst med de nyeste versioner af Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari og Microsoft Internet Explorer (IE).

  Oplever du problemer i Internet Explorer, anbefaler vi dig at downloade og installere browseren Google Chrome (alternativt Mozilla Firefox eller Apple Safari). Ønsker du ikke at installere en anden browser på din computer, kan du nemt ændre på dine Internet Explorer indstillinger ved at klikke på F12-tasten på dit tastatur. Når du klikker F12, kommer en menu frem i din browser. Her skal du klikke på Browsertilstand og vælge Internet Explorer 9. Ved siden af skal du klikke Dokumenttilstand og vælge Internet Explorer 9-standarder.

  Virker dette ikke, eller har du en ældre version af Internet Explorer end IE9, kan du i stedet klikke på kompatibilitetsvisning, når du klikker på Browsertilstand.

 • I takt med at du bliver ældre, kan du opleve, at den kundetype, du er oprettet som, ikke længere passer til dig. Dette sker fx, når du fylder 16 år og ikke længere kan rejse som kundetypen barn. Ændrer du ikke kundetypen på dit rejsekort, har du ikke gyldig rejsehjemmel og risikerer derfor at blive opkrævet en kontrolafgift.

  Du ændrer din kundetype på selvbtjeningen under 'Rejsekort indstillinger'. Har du ikke adgang til selvbetjeningen, kan du lægge vejen forbi et rejsekort salgssted og vise dokumentation for din alder. • Med et cpr–nummer kan Rejsekort og trafikvirksomhederne:

  • Sikre at dine adresseoplysninger altid er opdateret fra CPR-registeret
  • Tilbyde dig aftale om automatisk tank-op af rejsekort samt fornyelse af periode på dit pendlerprodukt
  • Tilbyde dig at dele din tank-op aftale og fornyelsesaftale med andre
  • Tilbyde dig lav forudbetaling på 25 kroner for dine rejser – også selvom du eventuelt rejser for et større beløb, end forudbetalingen dækker. 
  • Sørge for at udbetale penge, du har til gode, direkte til din NemKonto.
  • Tilbyde dig at indmelde glemt check ud via Check Udvej, med tilhørende efterregulering af prisen

   
  Vil du ikke opgive dit CPR-nummer, kan du i udvalgte salgssteder og i rejsekortautomater købe et rejsekort anonymt (se oversigt over salgssteder på rejsekort.dk). 

  Her er forudbetalingen på lokale rejser dog noget højere – 70 kroner – og 600 kroner for rejser mellem landsdele.


 • Som udlandsdansker kan du købe et rejsekort personligt eller flex ved at kontakte Rejsekort Kundecenter på telefonnummer 7011 3333. Herefter sørger vi for, at du får tilsendt et bestillingsskema. Når du udfylder skemaet, skal du huske at vedlægge en kopi af dit danske pas samt en anden form for legitimation, hvorpå din bopælsadresse i udlandet fremgår.

  Du kan også bestille et rejsekort personligt eller flex på et salgssted. Eller købe et rejsekort anonymt på et salgssted eller i en rejsekortautomat i Kastrup Lufthavn, på Hovedbanegården eller på en Metrostation. Alternativt kan du som udlandsdansker anvende mobile billetter eller klippekort eller andre af de turistprodukter, som de forskellige trafikselskaber udbyder.

  Bestillingsskemaet kan vi sende til din udenlandske adresse.
 • Har du hemmelig adresse, kan du ikke købe et rejsekort online. Du skal i stedet udfylde et skema, som du kan få udleveret på et af følgende salgssteder eller få tilsendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter.
 • Som udenlandsk kunde uden et dansk CPR-nummer og uden en dansk adresse, kan du ikke oprette dig som kunde online. Du skal i stedet udfylde et skema, som som du kan få udleveret på et af følgende salgssteder eller få tilsendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter.
 • Hvis din rejse koster mere end det beløb, du har til rådighed på dit rejsekort, bliver saldoen på dit rejsekort negativ, og du vil ikke kunne checke ind og begynde en ny rejse, før du har tanket dit rejsekort op.

  Husk, at du kan få en tank-op-aftale på et rejsekort personligt og et rejsekort flex. Så er du sikker på, at der altid er penge på kortet til at rejse for.
 • Ja. Som handicappet kan du få et rejsekort personligt med kundetypen handicap og få rabat. Se din pris i ”Beregn prisen for din rejse” samt i ”Priser for rejser ”. For at kunne få et rejsekort med kundetypen Handicappet skal du kunne legitimere dig som handicappet med enten et Ledsagekort Danmark, et DSB Legitimationskort - Ledsageordning, et medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller fra Synscenter Refsnæs. Har du handicapledsager, så kan din ledsager checke ind på dit rejsekort ved at "tage ham/hende med på dit rejsekort" som kundetype barn.