Brug af cookies på Rejsekort.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Når du fortsætter med at bruge rejsekort.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.

Spørgsmål og svar

Generelt

 • De nye EU-regler for databeskyttelse, som anvendes fra 25. maj 2018, har introduceret en ret til dataportabilitet, dvs. en ret til at få sine data eksporteret og flyttet til en anden dataansvarlig. Rejsekort A/S tilbyder derfor et udtræk af din rejsehistorik og økonomiske data i et maskinlæsbart format, for på den måde at sikre en nem og ubesværet overførsel af rejsekortdata.

  Frem til den 15. juni 2018 kan du bestille udtrækket ved at kontakte Rejsekort Kundecenter. Fra den 15. juni 2018 skal udtrækket bestilles via din egen side på Rejsekort Selvbetjening, under ”Mine oplysninger”.  

  Efter du har bestilt udtrækket sender vi dig en mail, når du kan hente dit dataudtræk. Mailen indeholder et link, hvor du skal hente dine data, ved hjælp af en sikkerhedskode, der sendes per. SMS.  

  Vær opmærksom på, at udtrækket er i maskinlæsbart format, og ikke læsevenlig form.  • Du kan få udbetalt en eventuel restsaldo i op til 12 måneder fra kortets udløbsdato jf. lov om betalinger § 96, stk. 2, også selvom dit rejsekort anonymt er spærret mere end 12 måneder før udløbsdato.

  Du kan få udbetalt saldoen både før og efter, kortet er udløbet. Udbetalingen kan ske kontant eller til NemKonto eller en anden bankkonto.

  Udbetaling af restsaldo kan ske ved kontakt med Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33. Ved kontakt med Rejsekort Kundecenter vil udbetaling altid ske til NemKonto eller anden bankkonto. Rejsekort skal fremsendes til Rejsekort Kundecenter.

  Ønsker du at få udbetalt beløbet kontant, kan du henvende dig på et af nedenstående salgssteder. Du skal være opmærksom på, at salgsstederne ikke nødvendigvis ligger inde med kontanter svarende til restsaldoen. Rejsekort skal medbringes til salgssted.

  FynBus:

  • FynBus, Dannebrogsgade 10, 5000 Odense C

  Sydtrafik:

  • Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen.

  NT:

  • NT Kundecenter, Aalborg busterminal, 9000 Aalborg
 • Vi har desværre oplevet, at rabattrinnet i enkelte tilfælde er rettet forkert, så du har betalt en for høj pris for dine rejser. Vi arbejder på at få løst problemet snarest muligt og beklager de gener, det medfører.

  Vi kompenserer dig for det, du eventuelt har fået for lidt i rabat, ved at overføre beløbet til dit rejsekort. Overførslen sker i løbet af den kommende måned.

   


 • Dit rabattrin er ikke blevet reguleret i forhold til  dine rejser siden maj måned. Det betyder, at du har rejst til for lav en pris. Fejlen er ved at blive rettet, og dit rabattrin vil derfor blive rettet til det korrekte, men lavere niveau.

  Du vil ikke blive opkrævet det, du har betalt for lidt for dine rejser.


 • På grund af en fejl er mængderabatten gennem en periode ikke blevet opgjort korrekt på rejser i Jylland og på Fyn. Det betyder, at dine rabattrin ikke har ændret sig, uanset hvor meget du har rejst.

  Har du fået for lidt i rabat, kompenserer vi dig ved at overføre det, du skulle have haft i rabat, til dit rejsekort. Beløbet overføres til dit rejsekort, når du rejser med det.

  Desuden retter vi dit rabattrin, så det igen afspejler dit rejsemønster. I første omgang nulstilles rabattrinnet, og prisen på dine rejser bliver derfor højere end forventet. Efterfølgende bliver rabattrinnet dog reguleret til det korrekte. Også her kompenserer vi dig for det, du eventuelt har fået for lidt i rabat, ved at overføre beløbet til dit rejsekort. • Med reformen Takst Vest, som trådte i kraft den 18. marts 2018, er det blevet nemmere at finde billigste kort eller billet til rejser med bus og tog i Jylland og på Fyn. Mange har i den forbindelse oplevet lavere priser på deres rejse, mens enkelte har oplevet en prisstigning.

  Folketinget har nu bevilget en pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i forbindelse med Takst Vest.

  Baggrund
  Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt. Det betyder, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere.

  Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 pct.

  Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere pendlere, der fik over 5 pct. stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar 2019. Der bliver ikke betalt bagud
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 pct. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 pct.
  • For at undgå at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik
  • Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022, eller indtil midlerne er opbrugt

  Du kan læse mere på dit trafikselskabs hjemmeside:

  NT – https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Om-NT/Nyheder---for-kunder/Folketinget-kompenserer-for-prisstigninger-efter-Takst-Vest
  Sydtrafik – https://www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/billetter-og-kort/pendlerkort/pendlerkompensation
  Midttrafik – https://www.midttrafik.dk/nyheder/folketingets-pendlerkompensation/
  DSB – https://www.dsb.dk/kampagner/pendlerkompensation/

 • Rejsekort fungerer ved, at du checker ind, når din rejse starter, igen når du skifter transportmiddel undervejs og checker ud, når rejsen slutter. Det gør du på kortlæsere på stationer og i busser.

  Læs om, hvordan du kan tage flere med på dit rejsekort her.

 • Der kan være to grunde til, at du bliver opkrævet en betaling via faktura:
  • Du har bestilt dit rejsekort på rejsekort.dk uden brug af et betalingskort. Fakturaen lyder på 100/150 kr., og dækker dels en saldo på 100 kr. til at rejse for, dels kortprisen på 0/50 kr.
  • Det betalingskort, du har knyttet til din tank-op-aftale, er enten spærret eller udløbet, og fordi pengene for dine tank-op ikke kan trækkes, får du en faktura i stedet. Når du betaler fakturaen, betaler du altså for en tank-op, der allerede er overført til dit rejsekort, og som du måske allerede har rejst for. Sådan knytter du et nyt betalingskort til din tank-op-aftale.

 • Når du køber et rejsekort på et betjent salgssted, skal du såfremt du har bopæl i Danmark:

  • Forevise gyldig ID med billede, som pas eller kørekort (gælder ikke ved køb af rejsekort anonymt).

  • Hvis du ikke kan forevise ID med billede, skal du forevise 2 typer gyldigt ID, fx sundhedskort, dåbsattest, årsopgørelse fra Skat, eller anden lignende dokumentation udstedt af offentlig dansk myndighed – eller forevise et gyldigt ID og foretage betaling med et betalingskort (med PIN kode) udstedt i dit navn.

  • Hvis du er pensionist under 65, skal du fremvise pensionsmeddelelse (max 1 år gammel) som dokumentation.

  • Hvis du ikke har dansk CPR, skal du forevise 2 typer gyldigt ID eller forevise 1 ID dokument og foretage betaling med et betalingskort (med PIN kode) udstedt i dit navn. Hvis ID ikke indeholder bopælsadresse, skal denne dokumenteres særskilt.

  Hvis du har bopæl uden for Danmark, skal du forevise 2 typer gyldigt ID udstedt af offentlige myndigheder eller 1 ID og foretage betaling med et betalingskort (med PIN) udstedt i dit navn. Hvis ID ikke indeholder bopælsadresse, skal denne dokumenteres særskilt.

   


 • Rejsekort.dk er udviklet til at overholde gældende web-standarder. Hjemmesiden vises bedst med de nyeste versioner af Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari og Microsoft Internet Explorer (IE).

  Oplever du problemer i Internet Explorer, anbefaler vi dig at downloade og installere browseren Google Chrome (alternativt Mozilla Firefox eller Apple Safari). Ønsker du ikke at installere en anden browser på din computer, kan du nemt ændre på dine Internet Explorer indstillinger ved at klikke på F12-tasten på dit tastatur. Når du klikker F12, kommer en menu frem i din browser. Her skal du klikke på Browsertilstand og vælge Internet Explorer 9. Ved siden af skal du klikke Dokumenttilstand og vælge Internet Explorer 9-standarder.

  Virker dette ikke, eller har du en ældre version af Internet Explorer end IE9, kan du i stedet klikke på kompatibilitetsvisning, når du klikker på Browsertilstand.

 • I takt med at du bliver ældre, kan du opleve, at den kundetype, du er oprettet som, ikke længere passer til dig. Dette sker fx, når du fylder 16 år og ikke længere kan rejse som kundetypen barn. Ændrer du ikke kundetypen på dit rejsekort, har du ikke gyldig rejsehjemmel og risikerer derfor at blive opkrævet en kontrolafgift.

  Du ændrer din kundetype på selvbtjeningen under 'Rejsekort indstillinger'. Har du ikke adgang til selvbetjeningen, kan du lægge vejen forbi et rejsekort salgssted og vise dokumentation for din alder. • Med et cpr–nummer kan Rejsekort og trafikvirksomhederne:

  • Sikre at dine adresseoplysninger altid er opdateret fra CPR-registeret
  • Tilbyde dig aftale om automatisk tank-op af rejsekort samt fornyelse af periode på dit pendlerprodukt
  • Tilbyde dig at dele din tank-op aftale og fornyelsesaftale med andre
  • Tilbyde dig lav forudbetaling på 25 kroner for dine rejser – også selvom du eventuelt rejser for et større beløb, end forudbetalingen dækker. 
  • Sørge for at udbetale penge, du har til gode, direkte til din NemKonto.
  • Tilbyde dig at indmelde glemt check ud via Check Udvej, med tilhørende efterregulering af prisen

   
  Vil du ikke opgive dit CPR-nummer, kan du i udvalgte salgssteder og i rejsekortautomater købe et rejsekort anonymt (se oversigt over salgssteder på rejsekort.dk). 

  Her er forudbetalingen på lokale rejser dog noget højere – 70 kroner – og 600 kroner for rejser mellem landsdele.


 • Som udlandsdansker kan du købe et rejsekort personligt eller flex ved at kontakte Rejsekort Kundecenter på telefonnummer 7011 3333. Herefter sørger vi for, at du får tilsendt et bestillingsskema. Når du udfylder skemaet, skal du huske at vedlægge en kopi af dit danske pas samt en anden form for legitimation, hvorpå din bopælsadresse i udlandet fremgår.

  Du kan også bestille et rejsekort personligt eller flex på et salgssted. Eller købe et rejsekort anonymt på et salgssted eller i en rejsekortautomat i Kastrup Lufthavn, på Hovedbanegården eller på en Metrostation. Alternativt kan du som udlandsdansker anvende mobile billetter eller klippekort eller andre af de turistprodukter, som de forskellige trafikselskaber udbyder.

  Bestillingsskemaet kan vi sende til din udenlandske adresse.
 • Har du hemmelig adresse, kan du ikke købe et rejsekort online. Du skal i stedet udfylde et skema, som du kan få udleveret på et af følgende salgssteder eller få tilsendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter.
 • Som udenlandsk kunde uden et dansk CPR-nummer og uden en dansk adresse, kan du ikke oprette dig som kunde online. Du skal i stedet udfylde et skema, som som du kan få udleveret på et af følgende salgssteder eller få tilsendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter.
 • Hvis din rejse koster mere end det beløb, du har til rådighed på dit rejsekort, bliver saldoen på dit rejsekort negativ, og du vil ikke kunne checke ind og begynde en ny rejse, før du har tanket dit rejsekort op.

  Husk, at du kan få en tank-op-aftale på et rejsekort personligt og et rejsekort flex. Så er du sikker på, at der altid er penge på kortet til at rejse for.
 • Ja. Som handicappet kan du få et rejsekort personligt med kundetypen handicap og få rabat. Se din pris i ”Beregn prisen for din rejse” samt i ”Priser for rejser ”. For at kunne få et rejsekort med kundetypen Handicappet skal du kunne legitimere dig som handicappet med enten et Ledsagekort Danmark, et DSB Legitimationskort - Ledsageordning, et medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller fra Synscenter Refsnæs. Har du handicapledsager, så kan din ledsager checke ind på dit rejsekort ved at "tage ham/hende med på dit rejsekort" som kundetype barn.

Check ind og check ud

 • Nej, kun hvis du checker ud mellem hvert check ind. Læs mere om check ind og check ud.
 • Du kan have andre medrejsende, en hund eller en cykel med på dit rejsekort - læs mere om det her.
 • Læs mere hvad du kan gøre, hvis du har glemt at checke ud, her.
 • Hvis du forsøger at checke ind, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser eller en rejsekortautomat. Er alt rejsekortudstyr på stedet ude af drift, skal du købe en anden billet, inden du begynder din rejse.
  Hvis det ikke er muligt at købe en anden billet, skal du henvende dig til nærmeste bus-, tog- eller stationspersonale for at få hjælp og melde fejlen. 

  Bemærk
  Rejsekort A/S påtager sig ansvaret for evt. forkerte betalinger samt mangelfulde eller fejlagtige transaktioner, hvis disse skyldes tekniske problemer med rejsekortsystemet.

 • Hvis du forsøger at checke ud, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser. Hvis ingen kortlæsere virker, kan du checke ud på en rejsekortautomat. Du kan også indmelde et check ud via web eller mobil på appen Check Udvej - senest 10 dage fra rejsen.

  Hvis du ikke har mulighed for at checke ud via appen og alt udstyr er ude af drift, skal du henvende dig til nærmeste bus-, tog- eller stationspersonale for at få hjælp og melde fejlen. Hvis der ikke er personale på stedet, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 og fortælle om situationen.

  Bemærk: Rejsekort A/S påtager sig ansvaret for evt. forkerte betalinger samt mangelfulde eller fejlagtige transaktioner, hvis disse skyldes tekniske problemer med rejsekortsystemet.
 • Har du modtaget en informationsmail om manglende check ud, har det ingen praktisk betydning for brugen af dit rejsekort. Det er blot en information til dig som kunde. Er det mindre end 10 dage siden, du rejste uden at checke ud, kan du nå at indmelde dit check ud på web eller mobilen via appen Check Udvej.
 • Et rejsekort kan checkes ind, hvis der er mindre end 9 cm til det blå punkt på kortlæserne. Tænk derfor over hvor du opbevarer dit rejsekort.

Tank-op og tank-op-aftale

 • Den nemmeste måde at få penge på dit rejsekort, er ved at oprette en tank-op-aftale. Du kan også selv tanke dit rejsekort op med penge - læs mere her.
 • En betalingsaftale er en aftale der er knyttet op til dit betalingskort.

  • • Du kan bruge din betalingsaftale til at købe et rejsekort, tanke dit rejsekort op samt til at oprette en tank-op-aftale.
  • • Du kan dele din betalingsaftale med en anden rejsekortindehaver. (eksempelvis dit barn)
  • • Den anden rejsekortindehaver kan med din delte betalingsaftale oprette en tank-op-aftale, med de kriterier du har valgt.
  • • Den anden rejsekortindehaver kan ikke bruge din delte betalingsaftale til at købe rejsekort eller tanke-op.
  • • Du og den anden rejsekortindehaver kan til enhver tid stoppe betalingsaftalen.

 • Ønsker du at lukke din tank-op-aftale kan du gøre dette på selvbetjeningen eller hos et salgssted.
 • Når du selv er oprettet som kunde, og har en betalingsaftale , som er tilknyttet et betalingskort, kan du på selvbetjeningen dele din egen betalingsaftale med en anden - fx dit barn. Hvis du ikke selv har en aktiv betalingsaftale, skal du oprette en først.

  Sådan gør du:
  Log på din egen selvbetjening
  Ved deling af betalingsaftalen vælger du:
  • Betalingsaftalen deles med: Indtast CPR-nummer og rejsekortnummer på den person, du ønsker, at dele din betalingsaftale med.
  • Tank-op-beløb via aftale: Vælg et fast beløb (min. 100 kr.), der overføres til rejsekort, når det er ved at løbe tør for penge.
  • Maks. antal tank-op pr. dag: Vælg mellem 1 – 6 gange pr. dag. Vælger du et lavt tank-op-beløb, bør du vælge et højt antal gange pr. dag, så rejsekortet aldrig løber tør for penge.
  Herefter logger du på dit barns selvbetjening:
  • Opret tank-op-aftalen med betaling via den delte betalingsaftale.
  Har du ikke adgang til selvbetjening, kan du udfylde et bestillingsskema i stedet. Kontakt Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 eller på et salgssted.
 • Start med at logge på selvbetjeningen. Når du er logget ind, skal du skifte til at administrere dit barns rejsekort. Det gør du ved, at trykke på menuen 'Vis som' øverst på siden, hvorefter du væger dit barns rejsekort. Nu kan du tanke penge på det valgte kort.
 • Du kan opleve, at din tank-op-aftale ved en fejl kun kan overføre penge til dit rejsekort én gang i døgnet. Skal du rejse langt, anbefaler vi derfor, at du i god tid forinden sørger for selv at overføre rigeligt med penge til dit rejsekort, så du ikke risikerer at ”løbe tør” for penge undervejs på rejsen. Du kan tanke op her på rejsekort.dk, på en rejsekortautomat eller et salgssted. Og med helt op til 2.100 kr.
 • Din tank op aftale bliver automatisk lukket, hvis det betalingskort, der er tilknyttet din betalings-aftale ikke længere er gyldig. Det kan skyldes, at du har fået nyt betalingskort, enten fordi dit gamle betalingskort er udløbet eller fordi du har fået det spærret.

  Din tank op aftale vil også blive lukket, hvis du ikke benytter din tank op aftale i 735 dage. Det er en sikkerhedsfunktion fra Nets.
 • Når en rejsekortkunde bestiller en tank-op til sit rejsekort på rejsekort.dk, går der et stykke tid, før den bestilte tank-opsendes ud til kortlæsere og rejsekortautomater, hvor kunden henter sin tank-op ned på chippen i sit rejsekort.

  Baggrunden er, at en tank-op på rejsekort.dk fysisk skal over på kundens rejsekort. Det kan kun ske ved, at kundens rejsekort kommer i kontakt med en kortlæser eller en rejsekortautomat.

  Rejsekortsystemet udsender døgnet rundt såkaldte aktionslister til alt rejsekortudstyr på stationer og i busser. Listerne indeholder både opdateringer af rejsekortudstyret og bestillinger til kundernes rejsekort, fx tank-op. Når en rejsekortkunde holder sit rejsekort hen på Det Blå Punkt, overføres den tank-op, som kunden har bestilt, til hans rejsekort. Aktionslisterne udsendes cirka hver femte time, så der kan gå op til fem timer, før de kommer ud til rejsekortudstyr på stationer. Men: hvis kunden bestiller en tank-op kort tid, inden aktionslisten sendes ud, vil kunden i mange tilfælde opleve, at en tank-op kan overføres inden de fem timer. Undtagelsen er kortlæserne i busserne. Rejsekortudstyret i busserne er nemlig ikke i online forbindelse med rejsekortsystemet, men bliver kun opdateret om natten, når bussen er i garage. Det betyder, at en tank-op, som bliver bestilt på rejsekort.dk, først bliver sendt til rejsekortudstyret i bussen om natten og dermed først kan hentes fra den efterfølgende morgen.

  Rejsekort undersøger netop nu de tekniske muligheder for løbende at sende aktionslister ud til busserne, ligesom det sker på stationer. Hvis kunden tanker op på en rejsekortautomat eller i et rejsekort salgssted, overføres pengene med det samme til rejsekortchippen, fordi kortet er i kontakt med rejsekortudstyret ved overførslen, og beløbet dermed kan overføres direkte til kortets chip.

  Udlandet
  På rejsekortsystemer i udlandet har man mange steder bevidst fravalgt muligheden for at overføre en tank-op på udstyr i busser, ligesom man andre steder specifikt skal angive, på hvilken station man vil hente en tank-op, eller skal hente den på særligt udstyr.

  Klar information om, hvornår en tank-op er klar til afhentning
  Rejsekortkunder, der vælger at bestille en tank-op på rejsekort.dk får besked om den tid, der går, før en bestilt tank-op kan hentes på rejsekortudstyr i busser og på stationer. På selvbetjeningen kan man, ved at klikke på ’Bestillinger til mit rejsekort’ følge sin bestilling af fx en tank-op og se, hvornår en tank-op kan overføres til ens rejsekort både på udstyr på stationer og i busser.

 • Hvis du tanker op med Mastercard, Visa Elektron eller Maestro, skal du være opmærksom på, at dit tank-op-beløb bliver reserveret på dit betalingskort. Det betyder, at hvis din optankning annulleres i tilfælde af du ikke bruger dit rejsekort inden for 30 dage efter optankningen, så forbliver dit tank-op-beløb reserveret på dit betalingskort i ca. 30 dage. De 30 dages reservationstid er gældende praksis for bankerne, dog kan reservationsperioden variere for de enkelte banker.
 • Har du en tank-op-aftale på dit rejsekort, og er aftalen knyttet til et betalingskort, der er ved at udløbe, modtager du et brev fra det trafikselskab, der administrerer din tank-op-aftale.

  Dit rejsekort fungerer, som det plejer, men du skal selv sørge for at få en tank-op-aftale knyttet dit nye betalingskort - læs mere her.Tal og priser

 • Når du bestiller et erstatningskort eller et helt nyt rejsekort, skal du betale den gældende kortpris for kortet. Prisen dækker den omkostning, trafikvirksomhederne har til at udstede dit nye kort. I 2012 indgik regeringen en trafikaftale, der bl.a. gjorde det muligt at anskaffe et rejsekort personligt for 0 kr., men den afsatte pulje er for længst opbrugt.

 • Rabattrin er et udtryk for, hvor meget du har rejst, og hvor stor en mængderabat du skal have. Læs mere om rabattrin og mængderabat og hvordan dit rabattrin udregnes.

 • For at påbegynde en rejse skal man altid have et minimumsbeløb på sit rejsekort svarende til forudbetalingen på kr. 25,- for voksne, kr. 12,50 for barn på et rejsekort personligt eller flex. På et rejsekort anonymt skal du have en forudbetaling på kr. 70,- for voksne og kr. 35,- for et barn. Ved rejser på et rejsekort anonymt skal forudbetale 600 kr., når du vil rejse mellem Sjælland, Fyn, Midtjylland, Sydjylland og Nordjylland - se grænserne for, hvornår du har forhøjet forudbetaling med rejsekort anonymt her.

  Hvis du vil rejse med flere på dit rejsekort, skal du altid have et minimumsbeløb på dit rejsekort som svarer til forudbetalingen for hver enkelt person som checkes ind - se hvordan du gør her.

  Hvis du skal skifte transportmiddel undervejs skal du ligeledes checke ind når du stiger på det nye transport middel. Hvis du checker ud og derefter checker ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse.

  Når du afslutter rejsen og checker ud kan dit rejsekorts saldo være gået i negativ. Du kan først rejse på dit rejsekort igen, når den negative saldo er blevet udlignet og der på dit rejsekort er indsat minimum det beløb, der svarer til forudbetalingen.

  Du kan indbetale på dit rejsekort enten via en rejsekortautomat eller via rejsekort.dk 

 • Du skal være opmærksom på, at saldoen fra dit gamle rejsekort ikke kan overføres til et nyt kort. Det skyldes, at der løbende kan blive trukket for rejser på kortet, frem til du tager det nye i brug. Saldoen kan derfor først gøres op, når dit gamle rejsekort ikke længere er i brug, og vi er helt sikre på, at alle rejser er kommet ind på kortet. Da udbetaler vi en eventuel restsaldo til din NemKonto.
 • På din selvbetjening kan du se dit kontoudtog. Hvis du klikker på den enkelte postering, får du en faktura på betalingen. Har du ikke mulighed for at komme på selvbetjeningen kan du få tilsendt en faktura ved at kontakte rejsekort kundecenter via kontaktformular eller på 70 11 33 33.
 • Under sporarbejder skal du bruge rejsekort som du plejer, det vil sige lave check ind, når rejsen starter, og hvis du skifter transportmiddel, og checke ud, når rejsen ender. Hvis dit tog er erstattet af en Togbus uden kortlæser, skal du være checket ind på en kortlæser på stationen, inden du stiger på. Ender din rejse, når du står af Togbussen, så skal du checke ud på en kortlæser på stationen.

  Nogle enkelte kunder vil desværre kunne opleve, at den forlængede rejsetid under et sporarbejde gør deres rejse dyrere end den skal være. Rejsekortsystemet kender ikke den ”normale” rejsetid på din rejse, og har dermed ikke mulighed for automatisk at opfange, hvis din pris afviger fra det, du er vant til. Du skal derfor selv rette henvendelse til os, hvis du mener, du har fået en forkert pris på grund af sporarbejdet. Opret adgang til eller log på selvbetjeningen, så kan du se, hvad du har betalt for rejsen. På 'beregn din pris' kan du indtaste det præcise starttidspunkt og dato for din rejse og se, hvad prisen skal være. Stemmer de to beløb ikke overens, så skriv til Rejsekort Kundecenter og opgiv de data, du har fundet i selvbetjeningen og på prisberegneren, så undersøger vi sagen.

 • Du kan få overført en eventuel restsaldo fra dit rejsekort personligt eller rejsekort flex ved at spærre kortet. Saldoen overføres til din NemKonto/bankkonto. Du kan få udbetalt en eventuel restsaldo kontant, hvis dit rejsekort er uden tank-op-aftale, og du ikke har en dansk bankkonto – det får du på følgende salgssteder.

  Hvis du ønsker at få udbetalt din saldo fra et rejsekort anonymt, kan du gøre det på følgende salgssteder i forbindelse med spærring. Ved udbetalingen skal du oplyse navn og adresse. Du kan vælge at få udbetalt beløbet til din NemKonto ved oplysning af CPR-nr., til en anden konto i et dansk pengeinstitut eller kontant på et af de anviste salgssteder.

  Kortprisen refunderes ikke. • Det kan ske, at din betaling og rykkerskrivelsen har krydset hinanden. Har du allerede betalt det skyldige beløb, kan du selvfølgelig se bort fra rykkeren, og du skal ikke foretage dig yderligere.

  Er du i tvivl, kan du altid kontakte Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.
 • Når du på Sjælland stiger af og på bussen mellem to stoppesteder (”vinkestrækninger”), kan du komme ud for, at rejsekortsystemet beregner en zone mere, end du er vant til. Det kan ske, når du står af eller på mellem to stoppesteder, som ligger i hver sin zone. Rejsekortsystemet vil da tælle "baglæns", til det stoppested, der ligger umiddelbart før påstigningsstedet og "forlæns" til det næste stoppested, når man står af bussen.

  Da vinkestrækninger stort set kun findes i landzoner, forekommer problemet på en begrænset del af Movias buslinjer og berører derfor kun meget få kunder. Bruger du sådan en vinkestrækning, kan du aftale med chaufføren, at du venter med at checke rejsekort ind, til bussen befinder sig i den næste zone. På samme måde kan du foretage check ud, allerede når bussen forlader det sidste stoppested, før du skal af. Hvis du alligevel oplever problemer med prisberegningen på en vinkestrækning, kan du henvende dig til Rejsekort Kundecenter her.


 • Det kan skyldes flere ting. Rejsekort samler alle billetsystemer i ét fælles system, men rejsekort har i princippet intet med prisen på dine rejser at gøre. Prisen for at rejse (det, der kaldes takster) fastsættes af det eller de trafikselskaber, du rejser med. Derfor er der forskellige rabatprincipper alt efter, hvor du rejser.

  Desuden udløser forskellige rejsemønstre (antallet af foretagne rejser samt tidspunktet du rejser på), forskellige kundetyper (voksen, ung/studerende, barn, pensionist) og forskellige typer af rejsekort forskellig rabat. Derfor kan du opleve, at din rejse fx koster noget andet end den gjorde måneden forinden, og ligeledes noget andet end din rejsekammerats rejse.
 • Hvis du har fået spærret dit rejsekort personligt eller rejsekort flex, og er blevet optaget i kunderegisteret (jf. Kortbestemmelser, pkt. 6), kan du kontakte Rejsekort Kundecenter og forhøre dig om muligheden for at betale for de rejser, hvor du har undladt at checke ud.

  Rejsekort Kundecenter vil på baggrund af en individuel vurdering tage stilling til, om du kan slettes fra kunderegistret, så du igen kan købe et nyt rejsekort personligt eller rejsekort flex.

Selvbetjening

 • Hvis du midt i en periode, har behov for at ændre dit gyldighedsområde på dit pendlerkort, så skal du henvende dig til et salgssted, hvor denne service tilbydes. Du finder nærmeste salgssted på denne oversigt.

 • Er der på oversigten over dine rejser, stoppestedsnavne eller stationsnavne, som du ikke mener at have rejst til eller fra, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter, som vil hjælpe med at afklare sagen.

 • Hvis du har oprettet dig på selvbetjeningen men har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, kan du få sendt et nyt til din mail gennem dette link.

 • Hvis du har problemer med at logge på selvbetjeningen med NemID, skyldes det formodentligt, at du endnu ikke er CPR valideret. Du CPR-validerer dig ved at logge på selvbetjeningen med brugernavn og adgangskode, hvorefter du klikker på ’Mine oplysninger’ i venstre-menuen. Klik herefter på knappen ’Valider CPR’ øverst på siden og følg guiden. Når du har valideret dit CPR kan du efterfølgende logge ind med NemID.
 • Hvis du lige har oprettet dig som rejsekortkunde uden brug af NemID, og vil logge på selvbetjeningen for første gang, skal du bruge det bekræftelseslink, du modtager på email. Klik på linket, bekræft din kundeprofil og vælg en adgangskode for at få adgang til selvbetjeningen.

  Bemærk at linket i bekræftelsesmailen skal aktiveres inden for 30 dage, fra du modtager mailen, og at linket kun kan benyttes én gang. Virker linket ikke, er det formentlig fordi, de 30 dage er overskredet, eller fordi du allerede har klikket på det tidligere – bestil et nyt bekræftelseslink ved at klikke her.

  Hvis du har oprettet dig som rejsekortkunde med brug af NemID, har du adgang til selvbetjeningen, så snart du har gennemført oprettelsen. Husk at vælge fanen ’NemID’, når du kommer til log ind-skærmen.

  På selvbetjeningen kan du under ’Mine oplysninger’ vælge brugernavn og adgangskode, som du fremover kan bruge til at logge ind med.


 • Når du spærrer et rejsekort på selvbetjeningen, vil restsaldoen på det spærrede rejsekort sættes ind på din NemKonto. Den vil dog stadig fremgå under ’Mit rejsekort’ på selvbetjeningen.
 • Hvis der står "E-pung administration" under 'Mine rejser', skyldes det med al sandsynlighed, at du har tilmeldt en tank-op-aftale, som er blevet aktiveret. Det kan fx også være fordi, du har tilføjet et nyt betalingskort til din tank-op-aftale.

 • Det kan skyldes flere ting, bl.a. at der kan være lidt forsinkelse i registreringen af dine rejser i rejsekortsystemet, også selvom du har checket korrekt ind og ud. Uanset hvad årsagen er, har det ingen betydning for rejsens pris, der altid er udregnet korrekt.
 • Hvis du er oprettet som bruger på selvbetjeningen før d. 26. september 2014 og ønsker at logge ind med NemID, skal du ID valideres først. Start med at logge ind med brugernavn og adgangskode og gå til siden ”Mine oplysninger” for at validere dig. Først herefter kan du logge ind med NemID.

  Du kan kun validere ID for den kunde, der nu er logget ind.

  Hvis du fx er logget ind på dit barns konto, er det altså dit barns NemID og CPR-nr. der skal bruges. Hvis dit barn ikke har NemID, kan barnet ikke valideres på selvbetjeningen.

  Hvis du har valideret dit barns konto med dit eget nemID, vil dit navn fremgå under "Mine oplysninger". Er dette tilfældet, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.


 • Hvis du køber dit rejsekort med betalingskort, tager det generelt 7-10 hverdage, fra du bestiller dit kort, til du modtager det. For nogle kundetyper samt for bestillinger foretaget uden betalingskort, går der dog 2 uger. Du kan se, hvor lang tid det vil tager for kundetype, når du påbegynder dit køb


 • Du kan i øjeblikket opleve, at der på selvbetjeningen står, at du har bestilt en tank-op-aftale, på trods af du har været inde for at opsige den. Dette er en visningsfejl - det bagvedliggende system har registreret opsigelsen af din tank-op-aftale korrekt. 

 • Du kan få brug for at ændre i de personlige oplysninger, du opgav, da du bestilte dit rejsekort personligt eller rejsekort flex. Fx hvis du skifter navn eller adresse.

  Sådan gør du:
  Log på selvbetjeningen på rejsekort.dk, klik på ”Mine oplysninger” i menuen til venstre, og klik derefter på ”Ret mine oplysninger” nederst på den viste side. Har du ikke mulighed for selv at ændre oplysningerne via selvbetjeningen på rejsekort.dk, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.

  Har du fået nyt betalingskort, som skal registreres til din tank-op-aftale kan du læse, hvordan du gør her.

 • 28. marts 2015 gennemfører Rejsekort A/S en såkaldt datavalidering, der matcher oplysninger om alle kunder registreret med CPR-nummer i rejsekortsystemet mod CPR-registerets oplysninger.

  Indholdet af en række felter i rejsekortsystemet vil blive overskrevet med oplysningerne fra CPR-registeret for at sikre, at oplysningerne i rejsekortsystemet er korrekte og opdaterede.

  Når du logger ind på selvbetjeningen, kan du derfor opleve:

  • - at dine navne- og/eller adresseoplysninger er ændret.
  • - at du under ’Mine oplysninger’ ikke længere får besked om, at dit CPR-nummer ikke er valideret.
  • - at din fødselsdato er rettet, hvis der tidligere har optrådt en forkert dato.
  • - at du nu kan logge på selvbetjeningen med NemID uden at få en fejlmeddelelse.

Pendler kombi

Andet

 • På et rejsekort personligt eller rejsekort flex ligger kun data om i hvilken måned og år, kortindehaveren er født. På chippen ligger ingen andre data om kortindehaveren. Derudover kan man på chippen læse de seneste fem transaktioner på kortet, dvs. hvor og hvornår der er rejst, kortsaldoen samt om der er checket ind eller ud. Disse informationer kan læses med nogle mobiltelefoner med NFC-læsere, der er tilpasset den standard, som chippen i rejsekort har.

  Rejsekort er positivt indstillet over for initiativet ”Rejsekort Scanner”, selvom det kun er nogle kunder, der kan få glæde af app’en.

  Men Rejsekort A/S har ikke medvirket til udviklingen af ”Rejsekort Scanner”, og har derfor ikke kendskab til, hvordan app’en er konstrueret. Derfor kan Rejsekort A/S ikke udtale sig om, hvorvidt app’en vil kunne udgøre et problem i forhold til rejsekort. Rejsekort A/S fralægger sig således ethvert ansvar for eventuelle skader, som ”Rejsekort Scanner” måtte afstedkomme. Rejsekort Kundecenter kan heller ikke besvare spørgsmål om app'en.
 • Når du bruger rejsekort, er du omfattet af rejsetidsgarantien for det trafikselskab, du rejser med. Læs mere om rejsetidsgaranti hos de forskellige trafikselskaber.
 • Har du gode forslag til Rejsekort A/S, kan du melde dem ind på forslag@rejsekort.dk. Denne type henvendelser vil blive læst og indgå i den løbende forbedring og udvikling - de vil dog ikke blive besvaret.
 • Rejsekort A/S og andre lignende selskaber verden over følger nøje den tekniske levetid for chipkort. Det har vist sig, at den tekniske levetid for et rejsekort typisk ligger på fem år, helt ligesom med betalingskort. Herefter begynder der at optræde et stigende antal tekniske fejl på chipkortene, som gør, at kortene bliver mere og mere ustabile. Derfor har Rejsekort A/S besluttet at spærre alle rejsekort fem år fra udstedelsesdatoen. For at kunderne kan nå at bestille et nyt rejsekort, inden det gamle udløber, udsender Rejsekort A/S en mail til kunderne ca. halvanden måned før kortet udløber. Så kan kunderne få overført deres optjente rabattrin og igangværende aftaler til det nye rejsekort, hvis de ønsker det.